Krop og sind hører uløseligt sammen. Vi mærker følelser og oplevelser i vores krop – du ved sikkert hvordan din krop reagerer, hvis du fx føler glæde eller vrede. Vores livserfaringer ligger i vores krop som kropslige erfaringer, en kropslig hukommelse. Den hukommelse kan ligge som spændinger eller smerte i muskler, men også som et glædesfyldt ansigt ved tanken om en elsket person. Den kropslige dimension er vigtig i bearbejdelsen og forståelsen af vanskelige begivenheder i vores liv.


Jeg bruger begrebet kropsterapeutisk behandling, da jeg lægger vægt på, at det terapeutiske arbejde bliver forankret i kroppen.

- Jeg har en generel opmærksomhed på din krop og din krops reaktioner i forhold til det vi taler om. Kroppens udtryk, eller manglende udtryk, bærer i sig selv en ekstra dimension og information om og til de ord du bruger til at omtale fx en relation eller begivenhed.

- Jeg hjælper dig, bl.a. via fokus på din vejrtrækning, til bedre at rumme og være med de følelser og oplevelser, der er vanskelige for dig. Samt til at få opmærksomhed til dele af kroppen, som du måske har måttet lukke af for. Alt foregår i den takt og rytme, som du kan være med til.

- Hvis din krop er meget anspændt og belastet af fx stress eller sygdom, eller du ”bare” har brug for at få en bedre kontakt til din krop, at kunne mærke den og tro på dens signaler - da kan healing og energibalancering være en god kilde til dybere kontakt og afslapning. Jeg arbejder her med din krop og dit energisystem for at skabe en bedre energimæssig balance og kontakt. Behandlingen foregår med tøj på kroppen.

Belastende stress contra ro-hvile

Arbejdsliv og til tider også privatliv, kræver at vi er på. For at kunne være på når det kræves, har vi brug for at være i ro-hvile-tilstand på andre tidspunkter.

Ved langvarig stress eller belastende begivenheder kan vores kroppe reagere ved at gå i alarmberedskab – vi befinder os konstant i en kamp-flugt-tilstand. Det slider på kroppen, man mister fokus og får mindre lyst til at være i kontakt med andre. I den tilstand har vi brug for hjælp til at finde roen.

Flere ting kan aktivere ro-hvile-tilstanden i os. Generelt er oplevelsen af at blive berørt med omsorg befordrende, det gælder især fysisk berøring, men også følelsesmæssig. Noget tilsvarende sker, når vi føler os set og forstået. – Således er kontakt til og fokus på kroppen, berøring og energibalancering måder, der baner vej for hvile og genopbygning af organismen.

Mange lever deres liv ”i hovedet”, uden kontakt til hvad der foregår under halsniveau. Det kan medføre, at man i mange situationer ikke tager bestik ud fra helheden, men kun ud fra hvad man kan tænke sig til. Derved mister man kontakten til de niveauer, der rummer vores følelsesliv, kroppens visdom og intuitionen. – Her er psykoterapi og kropsterapeutisk behandling en vej til at genfinde helheden i en selv