Hvorfor psykoterapi?


Angst, lavt selvværd, udbrændthed, depressive følelser, problemer i relationer, spiseforstyrrelser, alders-relaterede problematikker – eller bare et ønske om at forstå sit liv bedre og blive bedre til at agere i det – er nogle eksempler på, hvorfor mennesker efterspørger psykoterapi.

At have oplevet belastende og traumatiserende hændelser, som man aldrig har turdet tale om – fx at have været udsat for misbrug, vold eller at have overværet skræmmende situationer – tærer på og belaster ens energi og ressourcer. Her kan psykoterapi være en værdifuld hjælp til at åbne op og bearbejde det, som blev holdt gemt og hemmeligt, eller var fortrængt og kun kunne vise sig i forskelligartede symptomer.

Tillid og tryghed er nøgleord i psykoterapeutiske forløb. Når tilliden er på plads, kan selve bearbejdningen begynde. Relationen og feltet mellem mig som terapeut og dig som klient, er derfor en vigtig og bærende faktor.

En del problematikker kan løses over nogle få gange, hvor en ny forståelse af din situation, frisætter dine ressourcer.


Andre kræver at du går ind i en længere proces, hvor vi sammen ser på baggrunden for din nuværende livssituation. Her vil arbejdet gå dybere og skabe indsigt i fx ubevidste valg og uhensigtsmæssige måder at takle tilværelsen på. Undervejs i denne proces vokser ofte selvværdet, og fortrængte ressourcer og livsglæde finder vejen frem.


I forløbet gives der plads til alt det i dig, der har brug for at blive ”lyttet til” og forstået – følelser, tanker, kropsreaktioner, drømme og oplevelser, der trænger til at blive sat ord på. Ad den vej får du en større bevidsthed om dit liv. Nye muligheder vil vise sig fra dit indre. Ny læring, ny bevidsthed og ny forståelse modner frem.

Efter længere forløb er det hensigtsmæssigt med en afslutningsfase, hvor de nye erfaringer kan falde yderlige på plads.