Sorg kalder vi den proces, der bliver aktiveret i os, når vi mister nogen eller noget, der har stor betydning i vores liv. Eksempler er dødsfald, skilsmisse og andre former for tab og adskillelse fra vigtige personer, eller andre omstændigheder, som har væsentlig betydning i vores liv og for vores identitet og selvopfattelse.

Som altid når vi bliver dybt ramt, bliver alle niveauer i os berørt af sorg. Fysisk kan vi reagere med smerter i kroppen, manglende energi, åndenød, søvnproblemer. Følelserne griber ind i savn, længsel, hjælpeløshed, ensomhed, måske vrede, skyld eller skam, eller sågar lettelse. Måske bliver vi irriterede på andre, har lyst til at isolere os, eller føler os ekstra afhængige. Vores koncentrationsevne nedsættes og vi kan miste fremtidsperspektivet. Livet kan opleves meningsløst og uretfærdigt.Begrebet ”sorgarbejde” handler netop om, at vi i en periode vil være dybt påvirkede både fysisk og psykisk, og at sorgprocessen kræver energi. Alligevel er vejen igennem sorgen, mødet med den, også vejen til helingen af den. At komme på den anden side af sorgen er ikke det samme som at glemme. Det betyder blot, at man igen kan leve sit liv på meningsfyldt vis, og bære den eller det man har mistet som et minde i sit hjerte. – Omstændighederne kan også være sådan, at man har brug for at give helt slip, for at finde et meningsfyldt nyt ståsted og identitet.


De fleste mennesker finder selv eller sammen med nærtstående vejen igennem sorgen. Der, hvor sorgterapi kan være nødvendigt, er når tabet er voldsomt eller mere belastende end den enkelte kan bære. I sorgterapien får du hjælp til at møde det, der opleves ubærligt, og til at være i og med de følelser og reaktioner der trænger sig på, sådan at du kan finde din vej igennem og igen komme tilstede i dit liv.

Hvis sorgen kapsles ind, dvs. ikke kommer til udtryk, kan den uforløste sorg senere give problemer i form af uforståelige symptomer eller depressive tilstande.


Alvorlige kriser og traumatiske oplevelser kræver ofte hjælp til bearbejdning. Efter voldsomme oplevelser, kan vi opleve os efterladt i et følelsesmæssigt kaos. En uventet skilsmisse, en alvorlig diagnose, voldtægt, en pludselig fyring, er eksempler. I terapien får du hjælp til at møde de følelser og kropslige reaktioner, der vækkes efter dramatiske begivenheder, så du får en indre forståelse for hvad der foregik og betydningen af det for dig. Du bliver igen nærværende i dit liv og dine ressourcer kommer tilstede.

Belastende begivenheder i nutiden kan let aktivere gammel ubearbejded sorg. Hvis det er tilfældet, har du mulighed for også at få den bearbejdet og helet.